Raspored predavanja

Logoterapija BIH – termini održavanja edukacije

24. 9. 2022. subota 1. termin I. semestar
25. 9. 2022. nedjelja 1. termin I. semestar

22. 10. 2022. subota 2. termin I. semestar
23. 10. 2022. nedjelja 2. termin I. semestar

19. 11. 2022. subota 3. termin I. semestar
20. 11. 2022. nedjelja 3. termin I. semestar

17. 12. 2022. subota 4. termin I. semestar
18. 12. 2022. nedjelja 4. termin I. semestar

20. 1. – 22. 1. 2023. petak – nedjelja praktikum

18. 2. 2023. subota 1. termin II. semestar
19. 2. 2023. nedjelja 1. termin II. semestar

18. 3. 2023. subota 2. termin II. semestar
19. 3. 2023. nedjelja 2. termin II. semestar

22. 4. 2023. subota 3. termin II. semestar
23. 4. 2023. nedjelja 3. termin II. semestar

20. 5. 2023. subota 4. termin II. semestar
21. 5. 2023. nedjelja 4. termin II. semestar

16. 6. – 18. 6. 2023. petak – nedjelja praktikum