Edukacija

Najčešća pitanja vezana za edukaciju:

Tko može upisati edukaciju iz logoterapije?
Edukacija iz logoterapije namijenjena je onim osobama koje su sposobne i spremne biti vođene ljubavlju
prema čovjeku. Logoterapija je puno više od naučene teorije, odrađenog praktičnog dijela i položenog
ispita.
Formalni uvjeti upisa su završen preddiplomski studij ili da osoba polazi završnu godinu studija.
Edukaciji mogu prisustvovati i osobe koje nemaju završen studij ili nisu na završnoj godini studija, a
zanima ih logoterapija u smislu osobnog rasta i razvoja, međutim na kraju obrazovanja osobe dobivaju
potvrdu o završenoj edukaciji iz logoterapije.
Za upis je potrebno poslati motivacijsko pismo, životopis te dokaz o završenom sveučilišnom ili stručnom
studiju na mail miro.medjugorac@gmail.com, ispuniti obrazac te obaviti intervju prije početka samih
predavanja.

Gdje će se održavati edukacija?
Edukacija će se održavati u Duhovnom centru „Karmel sv. Ilije“ na Buškom jezeru (80245, Bukova Gora,
Bosna i Hercegovina).
U cijenu edukacije uključeni su upisi, indeksi, potvrde/diplome, održavanje predavanja, radionice,
materijali. U cijenu nisu uključeni smještaj i hrana za vrijeme predavanja, već ih polaznik sam podmiruje
pri boravku u prostoru.
Cijena punog pansiona (noćenje, doručak, ručak i večera) je 55 BAM.
Polaznici koji ne bi noćili u duhovnom centru plaćaju 15 BAM ručak i 15 BAM dvoranu za dva dana.

Koje su obveze polaznika tijekom edukacije?
Polaznici su dužni biti na svim predavanjima i praktikumima. Dozvoljen je jedan izostanak s predavanja u
semestru, a praktikum na kojem nisu sudjelovali potrebno je nadoknaditi u jednoj od idućih generacija.
Uz sudjelovanje na predavanjima potrebno je izvršavati zadaće koje će se dodjeljivati za vrijeme
edukacija i pisanje seminarskih radova.
Edukacije će se održavati 1 x mjesečno – subotom od 9 od 16 sati i nedjeljom od 9 od 12 sati, a
praktikum će se održavati kao peti susret od petka u 16 sati do nedjelje u 12 sati.

U čemu mi logoterapija može pomoći?
Logoterapija može pomoći prije svega u osobnom rastu i razvoju, zatim u svim područjima gdje dolazi do
kriza. Ljekovita je u radu psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, teologa, liječnika i drugog medicinskog
osoblja, ali može se upotrijebiti i u svim ostalim pozivima.
Edukacija nije zamišljena kao osobna terapija, ali se tijekom pohađanja nastave i izrade domaće zadaće
mogu naći odgovori na mnoga životna pitanja.

Tko će izvoditi edukaciju?
Edukaciju će izvoditi Centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Cvijeta Pahljina i Hrvatki centar za logoterapiju i egzistencijalnu analizu.