Edukacija iz logoterapije i egzistencijalne analize u BiH - Na proputovanju života