Raspored predavanja

Raspored predavanja II. Generacija logoterapeuta u BiH

5.10.2024. subota 1. termin I. semestar
6.10.2024. nedjelja 1. termin I. semestar

9.11.2024. subota 2. termin I. semestar
10.11.2024. nedjelja 2. termin I. semestar

7.12.2024. subota 3. termin I. semestar
8.12.2024. nedjelja 3. termin I. semestar

4.1.2025. subota 4. termin I. semestar
5.1.2025. nedjelja 4. termin I. semestar

31.1. – 2.2.2025. petak – nedjelja praktikum

1.3.2025. subota 1. termin II. semestar
2.3.2025. nedjelja 1. termin II. semestar

5.4.2025. subota 2. termin II. semestar
6.4.2025. nedjelja 2. termin II. semestar

10.5.2025. subota 3. termin II. semestar
11.5.2025. nedjelja 3. termin II. semestar

7.6.2025. subota 4. termin II. semestar
8.6.2025. nedjelja 4. termin II. semestar

27.6. – 29.6.2025. petak – nedjelja praktikum

Raspored I. generacije logoterapeuta BiH

14.9.2024 – autobiografija

12.10.2024. – autobiografija

16.11.2024. – autobiografija

14.12.2024. – autobigorafija

10.1. – 12.1.2025. – autobiografija

8.2. - 9.2.2025. autobigrafija